Missie en Visie

"Onze overtuiging is dat wanneer het imago van de binnenvaart bevordert, ons bedrijf mee groeit. Wij dragen hier dan ook graag ons steentje aan bij"

Crisis 

Tijdens de crisis heeft Shipping Factory de kostenstructuur en investeringsdruk herzien. Er zijn diagnoses gesteld van waar gevaren liggen en er is een koers uitgezet van hoe deze tumultueuze fase door te komen.

Ondanks positieve ontwikkelingen is het zaak om het grotere geheel te blijven volgen; SF onderzoekt stellingen van collega binnenvaartondernemers, verladers, banken en last but not least, de politiek. Hier wordt de strategie op afgestemd. Momenteel zijn onderwerpen als lobby, professionalisering, branchevertegenwoordiging, duurzaamheid en de positie van deze vervoersmodaliteit ten opzichte van anderen in de logistieke keten actueel.


Imago

De binnenvaart is nog steeds dé milieuvriendelijkste vervoersmodaliteit, het fileprobleem is nog steeds niet opgelost terwijl op het water én ruimte, én capaciteit beschikbaar is.

De binnenvaart is een betrouwbare en diverse modaliteit, zowel jonge als oudere schepen, grote als kleine zijn in staat door heel Europa producent en consument te dienen door 24/7 transport van bulk, chemie en containers.

Shipping Factory is een up to date company, "werken aan betrouwbaarheid en zekerheid zijn volgens ons familiebedrijf juist nu doorslaggevende factoren en zodoende noodzakelijk"

 

Toekomst 

De mix van jarenlange ervaring en jonge ambitie beschouwen we als een groot goed. Investeringen in duurzaamheid, gemotiveerd personeel, een veilige en gezonde werkvloer en degelijk materiaal biedt perspectief. Het constant analyseren van de markt, PR, opleidingen en voortdurende professionalisering maken dit familiebedrijf vooruitstrevend.